Dil Eğitimi

Language Education

Dil Eğitimi

DİL PROGRAMLARI

Öğrencilere Aktarılması Gereken Beş Temel Nokta

 • Kanada, dil eğitimi için doğal bir tercihtir. Resmi iki dili olan Kanada ayrıca bir göçmenler ülkesidir ve ESL (ikinci dil olarak İngilizce) ve FSL (ikinci dil olarak Fransızca) kaynakların sağlanmasına büyük yatırımlar yapmıştır. Kanada'daki dil programları, uluslararası öğrencilerin akademik, mesleki ve sosyal ortamlarda başarılı olmak için ihtiyaç duydukları iletişim becerilerinde uzmanlaşmaları için hızlı ve etkili bir yol sunar.
 • Dil yeterliği, Kanada’daki bir üniversite veya koleje kabul edilmek için ön koşuldur.
 • Uluslararası öğrencilerin İngilizce veya Fransızcalarını sınıf dışında arkadaşları ve ev sahibi ailelerle, stajları sırasında ve içinde yaşadıkları toplumda düzenlenen kültür ve eğlence etkinliklerinde sürekli kullanma fırsatları vardır.
 • Kanada genelinde genel yeterlik eğitiminden teknik alan veya staj programlarına yönelik hazırlığa kadar yaklaşık 230 akredite dil programı sunulmaktadır.
 • Dil programlarının ulusal derneği olan Languages Canada’nın tüm üyeleri, okulların yüksek standartları karşılamasını ve dürüstlük çerçevesinde çalışmasını sağlayan Akreditasyon Programı kapsamında faaliyet göstermektedir.

Genel Bakış

 • İki resmi dile sahip bir ülke olan Kanada, İngilizce ve Fransızcada mükemmelliğe ulaşmaya çalışır ve bu durum, her seviyedeki eğitim programlarına yansır. Sınıf içi eğitim ve günlük yaşamda konuşma pratiğini yapma fırsatının birlikte başarıyı sağlayacağını bilen 130.000’nin üzerindeki uluslararası öğrenci her yıl Kanada'daki akredite dil programlarına katılmaktadır.

Dil eğitimi programları şunları içerebilir:

 • Genel İngilizce/Fransızca
 • Akademik İngilizce/Fransızca
 • İş İngilizcesi/Fransızcası
 • Teknik İngilizce/Fransızca (medikal, hukuki, vb.)
 • Stajlar veya iş deneyimi
 • Yaz veya kış etkinliği veya kamp programları
 • Öğretim odaklı eğitim programları (CELTA, TESL, TESOL)
 • Test hazırlığı (Cambridge testi, CANtest, CAEL, IELTS, TOEFL, TOEIC, DELF)

Kanada'da bir dil öğrenmenin faydaları arasında şunlar yer almaktadır:

 • Yükseköğretime giden yolları gösteren özelleştirilmiş programlar;
 • Çeşitli başlangıç tarihleri ve düzeyleri sunan esnek sınıflar;
 • Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri bir araya getiren sınıflar;
 • Özellikle uluslararası öğrencilere öğretim sunmaya yeterli nitelikli eğitmenler;
 • Öğrenme deneyimini zenginleştiren bütünleşik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler;
 • Kanada kültürünün ve yaşamının tanıtılması;
 • Kanada'da daha fazla eğitim, iş veya seyahate ilişkin temel hususlar;
 • Bir aile yanında veya ikamet yerinde yaşama seçeneği;
 • Okullar tarafından öğrenme süreci boyunca sağlanan ek destek ve yönlendirme.

Languages Canada

Languages Canada dil programlarına yönelik ulusal dernektir ve sadece kendi sıkı standartlarını karşılayan okulları üye olarak kabul eder. Kanada hükümeti tarafından ve uluslararası düzeyde tanınmaktadır ve üye okulların standartlarını ve süreçlerini takip etmesini sağlayan bağımsız bir Akreditasyon Programı çerçevesinde faaliyet gösterir. Languages Canada akreditasyonu Kanada devletinin yanı sıra eyaletlerin çoğu tarafından Imagine Education in/au Canada markasıyla tanınır. 

Five Essential Points to Convey to Students

 • Canada is a natural choice for language education. Officially bilingual, Canada is also a country of immigrants and has invested a great deal in providing ESL (English as a second language) and FSL (French as a second language) resources. Canada’s language programs offer a fast and efficient way for international students to master the communication skills they need to succeed in academic, professional, and social settings.
 • Language proficiency is a key prerequisite for admission into a Canadian university or college.
 • International students have non-stop opportunities to practice their English or French outside of the classroom with friends, homestay families, internships, and in their communities at cultural and recreational events.
 • Nearly 230 accredited language programs are offered across Canada, from general proficiency education to specialized preparation for technical fields programs.
 • All members of Languages Canada—the national association of language programs—operate under an Accreditation Scheme that ensures the schools meet high standards and operate with integrity.

Overview

 

As an officially bilingual country, Canada is committed to excellence in English and French, and this is reflected in its education programs at all levels. Every year, more than 130,000 international students attend accredited language programs in Canada, knowing that the combination of in-class training and the opportunity to practice conversation through everyday living will ensure success.

Language study programs may include:

 • General English/French
 • Academic English/French
 • Business English/French
 • Technical English/French (medical, legal, etc.)
 • Internships or work experience
 • Summer or winter activity or camp programs
 • Teaching training programs (CELTA, TESL, TESOL)
 • Test preparation (Cambridge test, CANtest, CAEL, IELTS, TOEFL, TOEIC, DELF)

Benefits of studying a language in Canada include:

 • Customized programs that provide pathways to higher education;
 • Flexible classes with a variety of start dates and levels;
 • Classes that unite students from around the world;
 • Instructors specifically qualified to teach international students;
 • Integrated cultural, social, and sporting activities that enrich the learning experience;
 • Introduction to Canadian culture and life;
 • Foundation for further studies, work, or travel in Canada;
 • Option to live with a homestay family or in residence;
 • Additional support and guidance provided by schools throughout the learning process.

Languages Canada

Languages Canada is the national association of language programs, and it allows as members only those schools that meet its rigorous standards. It is recognized by the Canadian government and internationally, and it operates with an independent Accreditation Scheme that ensures member schools follow its standards and processes. Languages Canada accreditation is recognized by the Canadian government through the Imagine Education in/au Canada brand, as well as by most provinces.