Kanada Hakkında

About Canada

Kanada Hakkında

 

Kanada'ya hiç gitmemiş öğrencilerin genellikle bu ülkeye dair izlenimi kar ve hokey ülkesi olduğu şeklindedir. Ülkeye geldiklerinde karşılaştıkları durum ise oldukça farklıdır. Kutup ayıları, kuzey bölgelerden ayrılmazken Kanada'da kış dışında güzel mevsimler de vardır. Hokey ulusal spordur; ancak bazıları güneşli plajlar, geniş göl veya okyanuslarda, bazıları da yoğun modern kentlerin ortasında yapılan binlerce spor ve etkinlikten birini seçebilirsiniz.

Kanada kentsel gelişmişliğin yanı sıra bereketli bir doğayı ve yaban hayatını da barındıran ve zengin çeşitliliğin bulunduğu bir ülkedir. Güvenli ama aynı zamanda heyecan vericidir, istikrarlı ama aynı zamanda macera doludur. En ileri teknolojiye, ilham veren kültür simgelerine ve herkese açık hareketli bir topluma sahiptir. Kanadalılar modern, konuksever ve açık fikirli olma eğilimi gösterir.

Kanada'nın her yerinde mükemmellik, inovasyon ve güzellik örnekleri görülür; bunların tümü Kanada'yı, birinci sınıf eğitim kurumlarıyla birlikte, dünyanın en iyi yurt dışı eğitim destinasyonlarından biri kılar.

İşte Kanada ile ilgili bazı kısa bilgiler:

Kanada Yaşamak ve Çalışmak İçin Harika Bir Yerdir:

 

Birleşmiş Milletler Kanada'yı, 2004 yılından bu yana düzenli olarak Yaşam Kalitesi Endeksi'nde dünyanın ilk 10 ülkesinden biri olarak göstermektedir. Mükemmel eğitim kurumları, inovatif bir ekonomi, hoşgörüye dayalı ve emniyetli bir kültürü ve olağanüstü güzelliği bir araya getiren Kanada, uluslararası öğrenciler için ideal bir destinasyondur. Genel istikrar, çok kültürlülük, çevresel temizlik ve birinci sınıf sağlık ve eğitim sistemleri gibi değerlerinden övgüyle bahsedilen Vancouver, Toronto ve Calgary, şehirleri düzenli olarak dünyanın en yaşanabilir şehirler listesinde ilk 5’te yer alır.

Kanada Birinci Sınıf Eğitim İmkanları Sunar:

 

Kanada, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yüksek öğrenim başarısı bakımından 1. sırada kabul edilmektedir; 25-64 yaşları arasındaki vatandaşlarının yarısından çoğu ortaöğretim sonrası eğitime sahiptir. Neredeyse tüm Kanada üniversiteleri çeşitili üniversite sıralama anketlerinde ilk 500 içerisinde yer almaktadır.

Sadece üniversiteler değil aynı zamanda Kanada Liseleri de bir çok uluslarlarası sınavda özellikle matematik, sayıslar bilimler ve okuma kısımlarında üst sıralarda yer almaktadırlar.

Kanada Çok Kültürlüdür ve Dünyaya Açıktır:

 

Kanada’nın iki resmi dili (İngilizce ve Fransızca) varken ülke genelinde 200'den fazla dil konuşulmaktadır. En büyük şehirler olan Vancouver, Toronto ve Montreal pek çok göçmen topluluğuna ev sahipliği yapmaktayken ülke genelinde her türlü etnik köken bulunmaktadır. Hoşgörüye dayalı bir kültür, Kanada’nın en öne çıkan değerleri arasındadır; bu değer sadece sokaklarda ve kamuya açık mekanlarda değil Kanada kanunları ve devleti nezdinde de gözlemlenebilir. Herkesin eşitliğini kutsal sayan Hak ve Özgürlükler Şartı özellikle dikkat çekicidir.

Kanada İnovatiftir:

 

Kanada'nın eğitim kurumları, uzun süredir inovasyon kuluçka merkezleri olarak hizmet etmektedir. BlackBerry, düz ekran teknolojisi, SMART tahtalar, cep telefonları ve bilgisayarlar için ses sıkıştırma uygulamaları ve IMAX sinema teknolojisi, Kanada'da eğitim gören erkek ve kadın bireyler tarafından icat edilmiş ve geliştirilmiş devrim niteliğindeki teknolojilerden bazılarıdır.

 

Kanada Son Derece Rekabetçi bir Ekonomiye Sahiptir:

 

Kanada, dünyanın en istikrarlı ekonomilerinden birine sahiptir. Kanada, G8 ülkeleri arasında en hızlı ekonomik büyüme oranlarından birine sahiptir ve Uluslararası Para Fonu bu eğilimin devam edeceğini öngörmektedir. OECD yakın dönemde Kanada'nın gelecek 50 yıl içinde G-7 büyümesine öncülük edeceği tahmininde bulunmuştur.

TARİH EKONOMİ VE DEVLET

 

TARİH

 

Kanada'nın ilk sakinleri, Kuzey'deki İnuit halkları da dahil aborjin haklar veya İlk Milletler olarak da bilinen Yerli Kanadalılardır. Günümüz Kanada'sının tüm topraklarına yayılan bu insanlar eşsiz ve canlı kültürlere ve ekonomilere sahip olmuştur. Daha sonra Kanada’ya İngilizler ve Fransızlar yerleşmiş ve ülke uzun yıllar bir İngiliz kolonisi olarak yönetilmiştir.

İngiliz Parlamentosu, 1867'de İngiliz Kuzey Amerika Yasasını kabul etmiştir. Kanada İdaresi, resmen 1 Temmuz 1867 tarihinde kurulmuştur. Diğer tüm vilayetler, Konfederasyon'a sonraki yıllarda teker teker katılmıştır. Kanada NATO, Birleşmiş Milletler, İngiliz Milletler Topluluğu ve La Francophonie'nin kurucu üyelerindendir.

EKONOMİ

 

Dünyanın en zengin ve başlıca sanayileşmiş ülkelerinden biri olan Kanada, her zaman ticaret yapan bir ulus olmuştur ve ticaret, ekonomik büyümenin arkasındaki itici güç olmaya devam etmektedir. G7, G20, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve diğer birçok uluslararası kuruluşun üyesidir.

Kanada ekonomisi üç ana sanayi sektörden oluşmaktadır:

 • Hizmet sektörü ulaşım, eğitim, sağlık hizmetleri, inşaat, bankacılık, iletişim, perakende hizmetleri, turizm ve idare gibi alanlarda binlerce farklı iş sağlamaktadır. Çalışan Kanadalıların %75'inden fazlası hizmet sektöründe iş sahibidir.

 • İmalat sektörleri Kanada ve tüm dünyada satmak üzere ürünler üretmektedir. Üretilen ürünlerin arasında kağıt, yüksek teknoloji ekipmanları, havacılık teknolojisi, otomobil, makine, gıda, giyim ve diğer birçok mal yer almaktadır. Kanada'nın en büyük uluslararası ticaret ortağı Amerika Birleşik Devletleridir.

 • Doğal kaynaklar sektörleri ormancılık, balıkçılık, tarım, madencilik ve enerjiyi kapsamaktadır. Bu sektörler, ülkenin tarihinde ve kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Bugün, Kanada'nın birçok bölgesinin ekonomisi hala doğal kaynakların geliştirilmesine bağlıdır ve ülkenin ihracatının büyük bir oranı doğal kaynak ürünlerinden oluşmaktadır

DEVLET

 

Kanada, anayasal monarşi altında yönetilen federal parlamenter bir ülke olarak kabul edilmektedir. Genel Vali'nin resmen Kraliçe II. Elizabeth'in temsilcisi olmasına ve Kanada ve yurt dışında Devlet Başkanı görevini üstlenmesine rağmen Kanada Avam Kamarası ve Senato'dan oluşan Parlamento egemenlik sahibidir ve Kanada anayasasında ortaya konan parlamento süreciyle yönetilmektedir.

Kanada Başbakanı, temsilcileri Avam Kamarası'ndaki en çok koltuğa sahip olan siyasi partinin lideridir ve dolayısıyla hükümetin başkanı olarak sayılır.

NÜFUS VE KÜLTÜR

 

NÜFUS

 

Kanada'nın mevcut nüfusu 35 milyonun biraz üzerindedir ve bu büyüklükteki bir ülke için (dünyanın ikinci büyük ülkesi olduğu düşünülürse) nispeten küçüktür. Geniş Kanada coğrafyasının büyük kısmında hala vahşi doğa hakimdir ve Kanadalıların çoğu güneyde oldukça kentleşmiş merkezlerde yaşamaktadır

2011 yılındaki son nüfus sayımına göre, Kanada'nın en büyük şehirleri Toronto (5,5 milyon), Montreal (3,8 milyon), Vancouver (2,3 milyon) ve Ottawa'dır (1,2 milyon).

Kanada çok kültürlü ve çeşitlilikler barındıran bir ülkedir. Kanadalıların çoğunluğu, özellikle ilk Fransız ve İngiliz sömürgeciler ve daha sonra gelen doğu ve güney Avrupalı göçmenlerin nesilleri olarak Avrupa kökenlidir.

Bununla birlikte, Kanada nüfusunun etnik karışımı yıllar içinde değişen göç eğilimine paralellik göstermiştir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısı Asya ve Okyanusya, Karayipler ve Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu'dan gelen büyük bir insan akınına tanıklık etmiştir. Kanada, son 150 yıl içinde göç ve çok kültürlülüğü destekleyen ulusal politikalar sayesinde dünyanın her yerinden gelen 15 milyon göçmene kapılarını açmıştır.

Kanada'nın iki resmi dili vardır: İngilizce ve Fransızca. İngilizce, nüfusun %59'unun, Fransızca ise %22'sinin anadilidir. Kanada'da Fransızca konuşanlarının çoğunluğu Quebec eyaletinde yaşarken, birçoğu da New Brunswick (Kanada'nın resmen iki dilli tek eyaleti) ve Ontario'da yaşamaktadır. Çin lehçeleri, Kanada'da üçüncü en yaygın ana dili oluşturmaktayken bunları sırasıyla Almanca, İtalyanca, Pencap Dili ve İspanyolca takip etmektedir.

Kanada'da birçok din mensubu varken Kanadalıların yaklaşık %20'si dini inançlarının olmadığını söylemektedir. Kanadalılar farklı dinlere karşı oldukça hoşgörülü davranırlar ve din, dünyanın diğer bölgelerine kıyasla siyasi veya iktisadi yaşamda belirgin bir rol oynamamaktadır.

KÜLTÜR

 

Diğer ülkelerdeki birçok insan için "Kanada" sözcüğü, geniş açık alanların, etkileyici dağların, bozulmamış ormanların ve muhteşem göllerin görüntülerini çağrıştırmaktadır. Bunların hepsi doğrudur; manzara ve güzellik Kanada kimliğinin büyük bir parçasını teşkil eder. Ama hepsi bu kadar değildir.

Kanada aynı zamanda, farklı köklerimiz ve etnik çeşitliliğimizden gurur duyan açık fikirli vatandaşların oluşturduğu modern ve ilerici bir ulus olarak bilinmektedir. Kanada'da her türden yetenek için bir yer varken insanların ve uzmanlıkların karışımı güvenli ancak aynı zamanda dinamik ve değişime açık; canlı ve heyecan verici bir toplum yaratmaktadır

Kanada kadar büyük bir ülkede birbirinden çok farklı bölgesel kültür de bulunmaktadır: Ülkenin doğusundaki deniz bölgesindeki insanlar Batı Sahilindekilerden (örn. Britanya Kolombiyası) oldukça farklıdır. Ve Kanada'nın çoğunluğu Fransızca konuşan eyaleti Quebec’in zengin sanat, eğlence ve müzik dünyasıyla kendine özgü bir gelenekleri ve kimlik duygusu vardır (genellikle Kanada'nın diğer bölgelerinden daha "Avrupalı" kabul edilir).

Hokey, beyzbol, basketbol ve futbol gibi onlarca farklı spor bulunurken kayak diğer bir ulusal tutkudur. Kanada, dünyadaki her mutfağa ev sahipliği yapmaktadır: insanlar Hint, Tayland veya Çin'den Etiyopya, Meksika veya Fransız mutfağına kadar her şeyi seçebilirler ki seçenekler bunlarla sınırlı değildir.

Büyük ulusal, bölgesel ve uluslararası festivaller ya Kanada'da doğmuştur ya da yıl içerisinde Kanada'ya uğrayarak Kanada'da eğitim almanın diğer bir ayrıcalığını sunar.

Öğrenciler eğitimleri için bir ülke seçerken programları ister altı ay, isterse birkaç yıl sürsün genellikle eğitimsel değerlerin yanı sıra kültür ve yaşam tarzını da hesaba katmaktadır. Bu nedenle Kanada eğitim kalitesiyle sınırlı olmaksızın yüksek kalibre öğrenciler için ideal destinasyon olarak yükselişini sürdürmektedir.
 

COĞRAFYA, BÖLGELER VE İKLİM

 

COĞRAFYA

 

Kuzey Amerika kıtasının kuzey yarısını kaplayan Kanada'nın kara kütlesi 9.093.507 kilometre karedir ve bu rakam onu Rusya'dan sonra dünyanın ikinci büyük ülkesi kılmaktadır. Atlantik ve Pasifik Okyanusu’ndaki kıyı şeritlerinin yanı sıra, Kanada'nın Arktik Okyanusu üzerinde üçüncü bir kıyı şeridi, en uzun kıyı çizgisine sahip ülke olmasını sağlamaktadır. Kanada güneyde ise, Amerika Birleşik Devletleri ile 8.893 kilometrelik bir kara sınırı (dünyanın en uzunu) paylaşmaktadır. Kuzeyde, Arktik Adaları Kuzey Kutbu’na 800 kilometre mesafededir. Kanada'nın Arktik Okyanusu’nun öbür tarafındaki komşusu Rusya'dır.

 

 

Kanada'da, ülkenin yaklaşık %7,6'sını kapsayan iki milyonun üzerinde göl vardır. Ana göller Huron, Superior, Erie ve Ontario (Büyük Göller olarak da bilinirler). St. Lawrence Nehri (3,058 km uzunluğundadır) Kanada'nın en önemli nehri olup, Büyük Göller'den Atlantik Okyanusu’na giden gemiler için bir su yolu sağlamaktadır.

Kanada'nın birkaç coğrafi alana yayılmış on eyalet ve üç coğrafi bölgesi bulunmaktadır.

Atlantik Kanada: Bu bölge, Prince Edward Adası, New Brunswick, Newfoundland ve Labrador ile Nova Scotia eyaletlerini kapsamaktadır

Orta Kanada: Quebec ve Ontario, Orta Kanada'nın eyaletleridir ve heyecan verici şehirler olan Toronto, Ottawa (Kanada'nın başkenti), Montreal ve Quebec City bu bölgede bulunmaktadır.

The Prairies: Saskatchewan ve Manitoba kır eyaletlerinde yazın uçsuz bucaksız buğday tarlalarından kışın neredeyse Arktik koşullarına ulaşan ve bir yerde görebileceğiniz en olağanüstü doğal güzelliklerden bazıları bulunmaktadır.

Batı: Orta Kanada gibi Britanya Kolumbiyası ve Alberta batı eyaletlerinde doğa ve şehre ait büyük zevkleri olağanüstü bir şekilde harmanlar.

Ancak doğa farklı bir ölçeğe sahiptir; daha büyük, daha yüksek ve daha açıktır.

Kuzey: Kanada'nın Yukon, Kuzeybatı Bölgeleri ve Nunavut'u kapsayan kuzeyi, dünyada bozulmamış vahşi doğanın en çarpıcı örneklerinden biridir. Kutup ayıları, morslar, foklar, beyaz kurtlar, kar baykuşları ve karibu Arktik canlılarından bazılarıdır.

İKLİM

 

Kanadalıların yaklaşık beşte dördü, ülkede ılık ilkbaharların, sıcak yazların ve kuru güzlerin en az yedi ay boyunca yaşandığı güney sınırına yakın 160 kilometrelik şeritte yaşamaktadır. Kanada'nın iklimini ayırt edici kılan hem bölgeler, hem de mevsimler arasında çeşitlilik göstermesidir. Sıcaklıklar her yıl birkaç ay boyunca 0°C'nin altına düşebildiği gibi, Kanada'nın ilkbahar (Mart-Mayıs), yaz (Haziran-Ağustos), sonbahar (Eylül-Ekim) ve kış (Kasım-Şubat) olmak üzere dört farklı mevsimi vardır.

BAZI MALİYETLER

 

KANADA'DA BAZI ÖĞELERİN MALİYETİ (Kanada doları)

Süt (1 litre)

2-3 dolar

Yumurta (1 düzine)

3-4 dolar

Patates (4,5 kg)

5 dolar

Bir kişinin bir aylık market alışverişi

250-350 dolar

Bir litre gaz/petrol

1,20-1,45 dolar

Toplu taşıma ücretleri, tek yönlü yolculuk

2,5-3,5 dolar

Restoranda yemek

15-30 dolar

Fastfood yemek

5-10 dolar

Bir fincan kahve

2 dolar

Bir kadeh bira

5-7 dolar

Sinemada film

13-20 dolar

İnternet (bir ay, yüksek hızlı)

40 dolar

Mobil (cep) paketi (aylık)

50-70 dolar

Kablolu televizyon (aylık)

25-50 dolar

Uluslararası posta pulu

2,5 dolar

Gençlik Hosteli (gecelik)

25-35 dolar

Aylık kira (bekar dairesi, büyük şehir)

800-1200 dolar

Aylık kira (ortak konaklama, büyük şehir)

500-700 dolar

Aylık kira (bekar dairesi, küçük şehir)

500-700 dolar

Aylık kira (ortak konaklama, küçük şehir)

400-600 dolar


 

KONAKLAMA

 

AİLE YANI KONAKLAMA

 

Homestay (aile yanında kalma) bir uluslararası öğrencinin Kanada'da öğrenimi sırasında bir ailenin yanında yaşamasını ifade eder. Genellikle uluslararası bir öğrencinin Kanada deneyiminin en unutulmaz yönlerinden birini oluşturur. Öğrenci, alternatif olarak, diğer öğrencilerle birlikte kalabilir. Bir uluslararası öğrencinin ailesinin, çocuklarının yaşamlarıyla ilgili düzenleme hakkındaki sorularını cevaplayabilmek, yurt dışı eğitim deneyimlerinin eğitimsel bölümünü bilmek kadar önemlidir.

 • Aile yanında yaşayan uluslararası öğrenciler Kanadalı ailenin gerçek manada bir mensubu haline gelir ve şunları deneyimler:

 • Ev sahibi bir aileyle yaşamak;

 • Yerel kültürle tamamen içli dışlı olmak;

 • Anadili İngilizce ve/veya Fransızca olan kişilerle dinleme ve konuşma pratiği yapmak;

 • Okul/ev yaşamının her boyutunda bakım, denetim ve destek;

 • Her gün üç öğün yemek sağlanması.

ÖĞRENCİ YURDU

 

 • Birçok ortaöğretim sonrası kurumun, elverişli olarak kampüste veya yakınında yer alan bir konaklama alanı vardır. Yurtlarda genel olarak ortak bir mutfak, banyo ve çamaşır yıkama imkanı bulunur. Bazı yurtlar ise, belirlenmiş bir ücreti önceden ödeyen öğrencilerin günde iki veya üç yemek bileti aldıkları kafeterya yemek seçenekleri sunmaktadır.

 • Öğrenciler Kanada'ya yalnızca bir dönemliğine gidiyorsa, genellikle özel ve kampüs dışı özel konut bulmaktan daha az zaman alan ve daha kolay olan üniversite/kolej konutları, en basit konaklama seçeneği olabilir. Kanada'da daha uzun süre kalacaklarsa, ilk dönem veya sonrasında üniversite konutunu kiralayıp daha sonra da yaşadıkları bölgeye daha aşina olunca sonraki dönemler için başka planlamalar yapmak isteyebilirler.

 • Her halükarda, Kanadalı öğrencilerinin çoğunluğu birinci ve ikinci yıllarında yurtlarda kalmayı tercih etmektedir. Ayrıca, pek çok uluslararası öğrenci, yurt yaşamının arkadaş ve eğitim partnerlerini daha kolay bulmalarına olanak tanıdığını ve kampüse ulaşım araçları bulma derdinden kurtardığını ve genel olarak daha rahat bir sosyal geçiş oluşturduğunu görmektedir.

ÖZEL KONAKLAMA

 

 • Kanada eğitim kurumu yakınlarındaki kampüs dışı özel kiralık konaklama yerlerinin bir listesi genelde kampüsteki konut ofisinde veya öğrenci birliği ofisinde mevcuttur. Öğrenciler, listelenen yerleşim yerlerinin normalde ortaöğretim sonrası kurumlarınca denetlenmediğine dikkat etmelidir. Bu nedenle, ne tür bir yer istediğine karar vermek, ev sahibiyle iletişime geçmek, binaları incelemek ve uygunluklarını belirlemek öğrenciye kalmıştır. Kampüs dışında konaklama yeri bulmanın diğer yaygın bir yolu, craigslist.org veya kijiji.com gibi çevrimiçi sınıflandırılmış web siteleridir.

 

Overview

 

Students who have never been to Canada often have an image of it as the land of snow and hockey. What they find when they come to the country is quite different. Polar bears stick to the northern regions and there are beautiful seasons other than winter in Canada. Hockey is our national game but there are a thousand other sports and activities to choose from—some on sunny beaches, some near vast lakes or oceans, and some in the midst of busy modern cities.

Canada is a land of rich diversity, encompassing urban sophistication and abundant nature and wildlife. It is safe yet also exciting; stable yet also filled with adventure. It features cutting-edge technology, inspiring cultural icons, and a vibrant society that is open to everyone. Canadians tend to be modern, welcoming, and open-minded.

Across Canada are examples of excellence, innovation, and beauty, all of which—along with top-notch educational institutions—make Canada one of the leading study abroad destinations in the world.

Here are some quick facts about Canada:

Canada Is a Wonderful Place to Live and Study: Since 2004, the United Nations has regularly ranked Canada in the top 10 countries in the world in its Quality of Life Index. Combining excellent educational institutions, an innovative economy, a tolerant and safe culture, and extraordinary beauty, Canada is an ideal destination for international students. In addition, praised for their overall stability, multiculturalism, clean environments, and world-class healthcare, and education systems, Vancouver, Toronto, and Calgary rank regular in top five each year.

Canadian Education Is World Class: Canada is also ranked #1 by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) for higher education achievement—more than half of its citizens between the ages of 25 and 64 have a post-secondary education. Nearly all Canadian universities rank in top 200 in many ranking lists such as times, shanghai or Urap.

Not only the universities but also the Canada’s secondary school students excel in science, reading, and mathematics in many international high school tests.

Canada Is Multicultural and Open to the World: Canada is officially bilingual (English and French), and across the country, more than 200 languages are spoken. The biggest cities, Vancouver, Toronto, and Montreal, are home to many immigrant communities and one finds all sorts of ethnicities across the country. A tolerant culture is among the top Canadian values—informally, on the streets and public venues, and formally, in Canada’s laws and government.

Canada Is a Highly Competitive Economy: Canada has one of the world's most stable economies. Canada also boasts one of the fastest economic growth rates among the G8 countries, and the International Monetary Fund predicts this trend to continue. The OECD has recently redicted that Canada will lead G-7 growth in the next 50 years.

History, Economy, and Government

 

History

 

Canada’s first inhabitants were Native Canadians—also known as aboriginal peoples or First Nations—including Inuit peoples in the North. These peoples spanned the entire territory of modern-day Canada and had unique vibrant cultures and economies. Canada was then settled by the British and French, and for many years was governed as a British colony..

The British Parliament passed the British North America Act in 1867. The Dominion of Canada was officially born on July 1, 1867. Canada was a founding member of NATO, the United Nations, the Commonwealth and La Francophonie.

Economy

 

One of the world’s wealthiest major industrialized countries, Canada has always been a trading nation and commerce remains the engine of economic growth. It is a member of the G7, the G20, the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the United Nations (UN), the World Trade Organization (WTO) and many other international bodies.

Canada’s economy includes three main types of industries:

 • Service industries provide thousands of different jobs in areas like transportation, education, health care, construction, banking, communications, retail services, tourism, and government. More than 75% of working Canadians now have jobs in service industries.

 • Manufacturing industries make products to sell in Canada and around the world. Manufactured products include paper, high technology equipment, aerospace technology, automobiles, machinery, food, clothing, and many other goods.

 • Natural resources industries include forestry, fishing, agriculture, mining and energy. These industries have played an important part in the country’s history and development. Today, the economy of many areas of the country still depends on developing natural resources, and a large percentage of Canada’s exports are natural resources commodities.

Government

 

Canada is considered to be a federal parliamentary constitutional monarchy. Though the Governor General is officially the representative of Queen Elizabeth II and serves as Head of State in Canada and abroad, Parliament—which includes the Canadian House of Commons and Senate—is sovereign, governed by the parliamentary process laid out in Canada’s constitution.

The Canadian Prime Minister is the leader of the political party whose representatives where elected to the most seats in the House of Commons and is therefore considered to be the head of government.

Population and Culture

 

Canada’s population is now just over 35 million, which is relatively small for a country of this size (since Canada is the second-largest country in the world). Much of Canada’s vast area is still wilderness and most Canadians live in highly urbanized centres in the south

According to the last census in 2011, the largest Canadian cities are Toronto (5.5 million), Montreal (3.8 million), Vancouver (2.3 million), and Ottawa (1.2 million).

Canada is a multicultural and diverse country. The majority of Canadians are of European ancestry, primarily descendants of the early French and British colonists, as well as later immigrants from eastern and southern Europe.

However, as patterns of immigration have shifted over the years, so has the ethnic mix of the Canadian population. The second half of the twentieth century saw a great influx of people from Asia and Oceania, the Caribbean and South America, and Africa and the Middle East. Over the past 150 years, Canada has welcomed 15 million immigrants from all around the world thanks to national policies supporting immigration and multiculturalism.

Canada has two official languages: English and French. English is the native language for 59% of the population and French is the native language for 22% . While the majority of Canada’s French speakers live in the province of Quebec, many live in New Brunswick (Canada’s only officially bilingual province), and Ontario. Chinese dialects are the third most common native language in Canada, followed by German, Italian, Punjabi, and Spanish

Many religions are practised in Canada, but almost 20% of Canadians say they have no religious affiliation. Canadians are remarkably tolerant of different religions, and religion does not play a prominent role in political or economic life relative to other parts of the world.

Culture

 

To many people in other countries, the word “Canada” evokes images of wide-open spaces, dramatic mountains, pristine forests, and majestic lakes. All of this is true, and our landscape and beauty is a huge part of Canadian identity. But it’s not all of it.

Canada is also known to be a modern, progressive nation with open-minded citizens who are proud of our diverse origins and ethnic diversity. There is a place for every type of talent in Canada, and the mix of people and specializations creates a vibrant, exciting society that’s secure but also dynamic and open to change

With a country as large as Canada, there are also very different regional cultures: people in the Maritime region in the east of the country are quite different than those on the West Coast (e.g., in British Columbia). And Quebec, Canada’s majority French-speaking province, has its own unique customs and sense of identity (often deemed more “European” than the rest of Canada), with a rich arts, entertainment, and music scene.

There are dozens of different sports played, among them hockey, baseball, basketball, soccer and skiing is national passion. Canada is home to every cuisine in the world: diners can choose anything from Indian, Thai, or Chinese to Ethiopian, Mexican, or French

Major national, regional, and international festivals either originate or pass through Canada during the year, providing another wonderful benefit to studying in Canada.

When choosing a place to study, students often factor in culture and lifestyle as well as educational merits, whether their program is for six months or several years. For this reason as well as the quality of education, Canada continues to rise as a destination for high-calibre students.


Geography, Regions, and Climate

 

Occupying the northern half of the North American continent, Canada's land mass is 9,093,507 square kilometres, making it the second largest country in the world after Russia. In addition to coastlines on the Atlantic and Pacific oceans, Canada has a third seacoast on the Arctic Ocean, giving it the longest coastline of any country. To the south, Canada shares an 8,893-kilometre land border—the longest in the world—with the United States. To the north, the Arctic islands come within 800 kilometres of the North Pole. Canada's neighbour across the Arctic Ocean is Russia.

 

There are more than two million lakes in Canada covering about 7.6 percent of the country. The main lakes are Huron, Superior, Erie, and Ontario (known as the Great Lakes) The St. Lawrence River (3,058 km long) is Canada's most important river, providing a seaway for ships from the Great Lakes to the Atlantic Ocean.

There are ten provinces and three territories in Canada spanning a few geographic regions.

Atlantic Canada: This region includes the provinces of Prince Edward Island, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, and Nova Scotia.

Central Canada: Quebec and Ontario are the provinces of Central Canada, and the exciting cities of Toronto, Ottawa (Canada’s capital city), Montreal, and Quebec City are found in this region.

The Prairies: In the prairie provinces of Saskatchewan and Manitoba is some of the most extraordinary natural beauty anywhere—from seemingly endless fields of wheat in the summer to almost Arctic conditions in the winter.

The West: Like Central Canada, the western provinces of British Columbia and Alberta feature an extraordinary mix of nature and ultra-urban delights. But the nature is on a different scale— bigger, taller, and more open.

The North: Canada’s North—encompassing the Yukon, Northwest Territories and Nunavut—is one of the most striking examples of pristine wilderness left in the world.

Climate

 

About four-fifths of Canadians live within 160 kilometres of the country’s southern border, where warm springs, hot summers, and pleasantly crisp autumns prevail for at least seven months. Canada’s climate is characterized by its diversity, both from region to region and from season to season. While temperatures can drop below 0°C for a few months every year, Canada has four very distinct seasons: spring (March–May), summer (June–August), fall (September–October), and winter (November–February).

Things costs in Canada

 

Accommodation

 

Homestay

 

Homestay refers to an international student living with a local family while studying in Canada. This is often one of the most memorable aspects of an international student’s Canadian experience. Alternatively, he/she may be housed in a dormitory with other students, which is more common). Being able to answer the questions an international student’s family will have about their child’s living arrangement is as important as knowing about the educational part of their study abroad experience.

 • International students living in homestay truly become a part of the Canadian family and will be:

 • Living with a host family;

 • Fully immersed in the local culture;

 • Practicing listening and speaking with native English and/or French speakers;

 • Cared for, supervised, and supported in all aspects of school/home life;

 • Provided with three meals daily.

Residence/Dormitory

 

 • Many post-secondary institutions have accommodation conveniently located on or near campus. Dorms generally have a shared kitchen, bathroom, and laundry facilities. Some dorm accommodations offer optional cafeteria meal plans where students, having paid a set price up-front, are issued two or three meal tickets per day.

 • If students are going to Canada for just a single semester, university/college residence may prove to be the simplest accommodation, as it is often less time consuming and simpler than finding private, off-campus housing. If they will be staying in Canada for a longer period, they may want to rent university accommodation for the first semester or so, then make other living arrangements for future semesters as they become more acquainted with their area.

 • Regardless, staying in dormitories is the preferred accommodation for the majority of Canadian students in their first and second years of study. Furthermore, many international students find dormitory living allows them to find friends and study partners more easily, saves them the trouble of finding transport to campus, and in general creates a smoother social transition.

Private Accommodation

 

 • A current list of private off-campus accommodation for rent near the Canadian educational institution is often available at the housing office or the student union office on campus. Students should note that post-secondary institutions do not normally inspect any of the lodgings listed. Therefore, it is up to the student to decide what type of place they want, to contact the landlord, to inspect the premises, and determine the suitability. Another common way of finding off-campus accommodation is through online classified websites such as craigslist.org or kijiji.com.