Kanada'nın Eğitim Sistemi

Canada's Systems of Education

Kanada'nın Eğitim Sistemi

Öğrencilere Aktarılması Gereken Beş Temel Nokta

 • Öğrenciler nerede ve hangi seviyede öğrenim görürlerse görsünler, dünyada tanınan bir derece, diploma veya sertifika alacaklarından emin olabilirler. Kanada’nın, kişi başına düşen eğitim yatırımında öncü G8 ülkeleri arasında yer alması yüksek kaliteye sahip ve saygın fakülte, program ve kurumlara ulaşmasını sağlamaktadır.

 • Her Kanada eyaleti ve bölgesinde yüksek eğitim standartlarının yerine getirilmesini sağlamaya yönelik kalite kontrol mekanizmaları ve tüm ortaöğretim kurumlarının işleyişini düzenleyen sağlam yasalar, politikalar ve prosedürler vardır. Her eyalet öğrencilere İngilizce, Fransızca veya her ikisinde de öğrenim görme olanağını da sunmaktadır.

 • Kanadalı öğrenciler OECD PISA araştırmasına göre okuma, matematik ve fen bilimleri alanlarında en iyi akademik performans gösterenler arasında yer almaktadır. Üstelik, öğrenciler pratik beceriler kazanmakta ve uygulamalı eğitimler almaktadır ve genellikle hocalarına kolayca erişebilmektedir.

 • Danışmanların/öğrencilerin mevcut akademik sonuçların, Kanada'da nasıl kabul edileceğini veya edilip edilmeyeceğini değerlendirmelerine yardımcı olacak mükemmel kaynaklar vardır. Bunlardan birine, Kanada'daki eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi hakkında bilgi veren web sitesi www.cicic.ca üzerinden ulaşılabilir.

 • Kanada’nın, eğitim seviyeleri/türleri arasında geçişler konusunda mükemmel bir üne sahip olması bu ülkede öğrenimi esnek ve heyecan verici hale getirmektedir; öğrenciler, daha az esnek eğitim sistemlerinde yaygın olan bürokratik engellerle karşılaşmazlar. Ayrıca, Kanada, uygun öğrencilerin öğrenim görürken ve mezun olduktan sonra çalışmasına ve yine uygun mezunların daimi ikametgah elde etmesine imkan tanıyan kanunları ile bilinir.

Kanada'daki eğitim sistemleri kapsamlıdır ve yüksek kalitesinden ötürü uluslararası kabul görmektedir. Her bir eyalet ve bölgenin sınırları içindeki ilköğretim, ortaöğretim ve ortaöğretim sonrası eğitime ilişkin münhasır sorumluluğu bulunduğundan eğitim "sistemleri" olarak bilinirler. Bir ulusal eğitim bakanlığı yoktur; bununla birlikte, ders kredilerinin ve sonuçlarının tanınmasını ve naklini kolaylaştırmaya yönelik ulusal mekanizmalar bulunmaktadır.

 • Danışman ve öğrencilerin istedikleri programları eyalete göre aramalarına imkan tanıyan The Imagine, Education au-in Canada web sitesi.

 • Kanada Vatandaşlık ve Gömenlik Kurumu’nun sunduğu ve uluslararası öğrencilerin kaydını mümkün kılan belirlenmiş öğrenim kurumları.

 • Kanada Uluslararası Denklik Bilgi Merkezi (CICIC’nin) Kanada'da Eğitimden Sorumlu Bakanlıklar/Departmanlarla İlgili Listesi ve Denklik Değerlendirme ve Belirleme ve Yeterlilik Değerlendirme Hizmetleri sayfası.

 • Kanada Devlet Okulları Derneği—Uluslararası (CAPS-I): Bu kuruluşun web sitesi danışmanların, Kanada'da uluslararası öğrencilere eğitim veren (anaokulu'ndan 12'nci sınıfa kadarki tüm öğrencilerin kısaltması olan K-12 olarak da bilinen ilk ve orta okullarının) devlet okullarını öğrenmesine yardımcı olabilir.

 • Akredite Kanada Bağımsız Okulları (CAIS): Bu web sitesi danışmanların, Kanada'da uluslararası öğrencilere eğitim veren devlet okul sistemi dışındaki (yani özel veya "bağımsız") K-12 okullarını öğrenmesine yardımcı olabilir.

 • Kanada Üniversiteleri ve Kolejleri Birliği (AUCC): Bu kuruluşun web sitesi danışmanların, uluslararası öğrencilere eğitim veren Kanada üniversitelerini öğrenmesine yardımcı olabilir.

 • Kanada Kolejleri ve Enstitüleri (CICan): Bu kuruluşun web sitesi danışmanların, uluslararası öğrencilere eğitim veren Kanada kolejlerini, cégep kurumları, enstitüler ve politeknikler öğrenmesine yardımcı olabilir.

 • Languages Canada (LC): Bu kuruluşun web sitesi danışmanların, uluslararası öğrencilere eğitim veren Kanada dil okullarını öğrenmesine yardımcı olabilir.

Kanada genelindeki eğitim sistemlerinin temel yapıları benzerdir: her eyalet/bölgedeki her sistem ilköğretim, ortaöğretim ve ortaöğretim sonrası olmak üzere üç kademeden oluşmaktadır. Önemli farklar şunlardır:

 • Her seviyenin başlayıp bittiği sınıflar eyalete/bölgeye göre değişiklik göstermektedir;

Eğitim, yargı bölgesine bağlı olarak 15, 16 veya 18 yaşına kadar zorunludur.

Eğitim Düzeyleri

Aşağıdaki grafik, Kanada'nın çeşitli bölgelerindeki öğrencilerin hangi eğitim yollarını kullanabileceğini göstermektedir.

 

Kanada'daki tüm okul kurulları, 5 ila 17 ya da 18 yaşlarındaki çocuklar için (anaokulundan 11. veya 12. sınıflara kadar) eğitim programları sunmaktadır. Bununla birlikte, okul yapıları ve sınıf gruplamaları Kanada eyaletleri arasında değişlik göstermektedir:

 • İlkokullar, anaokulu veya 1. sınıftan 4., 5., 6., 7. veya 8. sınıfa kadar olan öğrencilere eğitim verir.

 • Ortaokullar genellikle 5., 6., 7. ve 8. sınıflardaki öğrencileri kaydeder; bununla birlikte, sunulan belirli sınıflar okul ve bölgeye göre değişebilir.

 • İlköğretimden liseye geçiş olanağı sağlayan küçük liseleri 7., 8. ve 9. sınıfları kapsar.

 • Ortaöğretim kurumları (liseler), lisenin 7-11. sınıfları kapsadığı Quebec hariç 8., 9. sınıfta veya 10-12. sınıflar arasında başlar. Sunulması durumunda, öğrenciler Uluslararası Bakalorya Programına kayıt olabilir veya AP (İleri Düzey Yerleştirme) derslerini alabilirler.

Tipik bir okul gününde, bazı bölgelerde yarım gün olan anaokulu dışında 5-6 saatlik bir ders süreleri bulunmaktadır. Öğretim yılı Eylül’den Haziran’a kadar sürese de bazı okullar yıl boyunca bir program da sunabilmektedir.

Uluslararası öğrenciler, Kanada'da ilk ve ortaöğretim düzeylerinde eğitim almak için yılda 9,500 ila 14,000 dolar arasında bir ücret ödeyebilirler. Özel ya da bağımsız okulların ücreti, özellikle düşük bir öğrenci-öğretmen oranı ya da geliştirilmiş/uzmanlığa dayalı öğrenme fırsatları sunmaları durumunda daha yüksek olabilir. Örneğin, Kanada'daki K-12 özel ya da bağımsız okulların öğrenim ve yatılı ücretleri, 30.000-60.000 dolar arasında değişir.

Öğrencilerin, ortaöğretim kurumundan mezun olduklarında çeşitli eğitim seçenekleri bulunmaktadır:

 • Kolejler, üniversiteler veya teknik enstitüler arasından seçim yapabilirler.

 • Diploma veya sertifika dersleri veya tam lisans programları almayı seçebilirler.

 • Bir programda veya ortaöğretim sonrası kurumu türünde başlayıp daha sonra ilgi ve hedefleri geliştikçe bir başkasına geçebilirler.

Kanada, ortaöğretim sonrası seviye bakımından iyi eğitimli bir ülkedir. Ortaöğretim sonrası bir derece veya diplomaya sahip 25-64 yaş arasındaki Kanadalılar, %53 ile OECD'nin en yüksek oranına sahiptir. Yüksek lisans ve doktora dereceleri de dahil olmak üzere Kanada üniversitelerinden alınan lisansüstü dereceler uluslararası düzeyde yüksek kabul görür ve genellikle rekabetçi maaşlar sağlar.

Üniversite ve kolej dönemleri genellikle şu şekildedir:

 • Birinci dönem: Eylül ayının başından Aralık ortasına kadar

 • Tatil molası: Aralık ayı ortasından Ocak ayı başına kadar

 • İkinci dönem: Ocak ayının başından Mayıs ayının başına kadar

 • Yaz tatilleri/Yaz kursları: Mayıs-Eylül

Bir Eğitim Kulvarı Nedir?

 • Bir eğitim kulvarı, öğrencinin izleyeceği çalışma planıdır; istediği kariyer için gerekli kredileri ve deneyimi elde etmek için kullanacağı kurum(lar) ve derece(ler), diploma(lar) ve sertifika(lar) ile ilgilidir.

Geleneksel olarak, Kanada'da tam lisans isteyen öğrenciler, ortaöğretim sonrası eğitimlerine, tam zamanlı olarak katılma durumunda 3-4 yıl gerektiren lisans derecesine sahip üniversitelerde başlarlar.

Bu geleneksel model Kanada'da hala çok sayıda öğrenci tarafından takip edilir. Bununla birlikte, Kanada'nın küreselleşen ve giderek daha sofistike hale gelen iş gücü piyasasının talep ettiği değişen becerilere hızlı bir şekilde adapte olmasının sonucunda, seçilebilecek diğer eğitim kulvarları ve programları da vardır. Örneğin:

 • Bazı kolejler, lisans derecelerinin yanı sıra pratik dereceler veya diplomalar da sunmaktadır.

 • Artık öğrencilerin lisans derecelerine bir kolejde veya politeknik kurumunda başlayıp ilgilendikleri programlara bağlı olarak üniversitede bitirmeleri yaygın bir durumdur (lütfen Üniversite Transfer Programları hakkındaki metin kutusuna bakınız).

Öğrencilerin üniversite derecelerini, bir üniversite programından mezun olduktan sonra, ayrı bir kolej derecesi veya diploma alarak tamamlamaları daha yaygın hale gelmektedir

Üniversite Transfer Programları

Birçok kolej ve politeknik, üniversitelerle anlaşmalar yaparak belirli derslerin transfer edilmesini ve üniversite tarafından, üniversite derecesine yönelik tanınmasını sağlamaktadır.

Bu transfer programları, öğrencilerin tipik bir dört yıllık üniversite derecesinin ilk yılını veya ilk iki yılını bir kolejde tamamlayıp sonrasında derecenin son iki yılını üniversitede tamamlamasına izin verdiğinden giderek popüler hale gelmektedir

Bir öğrenci bunu neden yapmak ister? Kolejler genellikle daha küçük sınıflar, eğiticilere daha fazla erişim, rekabetçi eğitim ücretleri ve daha kişisel bir ortam sunmaktadır. Bu durum, uluslararası öğrenciler için çok önemlidir; bir üniversite derecesi hedefleyen birçok uluslararası öğrenci, üniversiteye geçmeden önce eğitimlerine bir kolejde başlamayı çok rahat, destekleyici bir seçenek olarak görmektedir. Bu şekilde, hem kolej, hem de üniversite eğitiminden en iyi şekilde faydalanmış olmaktadırlar.

Ayrıca, ortak diploma ve derecelerin yanı sıra diğer uluslararası kurumlarla anlaşmalar sunan bazı kolejler ve üniversiteler bulunmaktadır. Danışmanlar böyle düzenlemeler hakkındaki bilgileri, bir kolej veya üniversitenin hizmetlerine çok iyi aşina olduktan sonra, yalnızca doğrudan kurumdan/programdan öğrenebilirler.

Kanada’yı bir Eğitim Destinasyonu olarak Seçme Nedenleri

Dünya Genelinde Değerli Görülen Nitelikler: Kanada’da edinilen başarılar, geleceğiniz için kapıları açacak ve kariyerinize fayda sağlayacaktır.

Bütçeye Uygun Eğitim: Kanada'da uluslararası öğrencilerin yaşam maliyetleri ve öğrenim ücretleri genel olarak diğer ülkelerden daha düşüktür.

Çok Kültürlü Toplum: Kanadalılar dost canlısı, açık görüşlü ve hoşgörülü olarak bilinmektedir ve Kanada, 200'ü aşkın etnik kökenden gelen öğrencileri ağırlamaktadır.

Sağlıklı ve Güvenli Topluluklar: Kanadalıları koruma sağlayan tüm özgürlüklerden (insan haklarına saygı, eşitlik, istikrarlı ve huzurlu bir toplum) yararlanacaksınız.

Dünya Standartlarında Dil Eğitimi: Fransızca ve İngilizcenin birinci ve ikinci dil olarak öğretilmesi, Kanada eğitiminin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

Heyecan Verici Kampüs Yaşamı: Kanada'nın ortaöğretim sonrası kampüsleri kablolu kütüphaneler ve olimpik kalitesinde spor tesislerinden, halka açık konser salonlarına ve sanat galerilerine kadar öğrenim ve boş zaman faaliyetlerini birleştirme noktasında muazzam fırsatlar sunmaktadır.

İnovatif ve Geniş Araştırma Fırsatları: Kanada'daki eğitim sistemi mükemmel araştırma imkanları sunan bir araştırma ve geliştirme kültürüne dayanmaktadır.

Fırsatlar Ülkesi: Kanada'daki muhteşem ve çeşitli manzaralar başlı başına bir deneyimdir.

Göç Fırsatı: Kanada referansına sahip iş deneyimine sahip bazı uluslararası öğrenciler, Kanada'dan çıkmak zorunda kalmadan daimi oturma izni başvurusunda bulunabilirler.

Five Essential Points to Convey to Students

 • Wherever students study, at whatever level, they can be sure of getting a degree, diploma, or certificate which will be recognized the world over. Canada is among the leaders in the G8 in terms of its per capita investment in education, leading to high-quality and well-respected faculty, programs, and institutions.

 • Each Canadian province and territory has its own quality assurance mechanisms to ensure high educational standards are met, and there are robust laws, policies, and procedures that govern the operation of all post-secondary institutions. Each province also offers students the ability to student in English, in French, or in both.

 • Canadian students are consistently ranked among the top academic performers in reading, math, and science according to ongoing OECD and PISA research. Moreover, students gain practical skills and hands-on training and generally have easy access to professors.

 • There are excellent resources to help agents/students find out how to evaluate how/ whether their existing academic credentials will be accepted in Canada. One of these resources can be found at www.cicic.ca, a website that provides information on education credential assessment in Canada.

 • Canada has an excellent reputation for transfers between levels/types of education, making studying here flexible and exciting—students don’t run into the bureaucratic roadblocks common in less flexible education systems. Moreover, Canada is known for its laws allowing eligible students to work in Canada while studying and after graduation, and for providing opportunities for eligible graduates to attain permanent residence.

Overview

The systems of education in Canada are comprehensive and recognized internationally for their high quality. They are understood as “systems” of education because each province and territory has exclusive responsibility for elementary, secondary, and post-secondary education within its borders. There is no national department of education; however, there are national mechanisms to facilitate recognition and transferability of course credits and credentials.

 • The Imagine, Education au-in Canada website that allows agents and students to search by province for desired programs.

 • The Citizenship and Immigration Canada list of designated learning institutions that are able to enrol international students.

 • The Canadian Information Centre for International Credentials’ (CICIC’s) listing of Ministries/Departments Responsible for Education in Canada as well as its Credential Evaluation, Assessment, and Qualification Assessment Services page.

 • The Canadian Association for Public Schools—International (CAPS-I): This organization’s website can help agents find out which public schools (elementary/secondary, also known as K-12 which is short for Kindergarten to Grade 12) in Canada provide education to international students.

 • The Canadian Accredited Independent Schools (CAIS): This website can help agents see which Canadian K-12 schools outside of the public school system (i.e., private or “independent”) provide education to international students.

 • The Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC): This organization’s website can help agents find out which Canadian universities provide education to international students.

 • Colleges and Institutes Canada (CICan): This organization’s website can help agents find out which Canadian colleges, cégeps, institutes, and polytechnics provide education to international students.

 • Languages Canada (LC): This organization’s website can help agents find out which Canadian languages schools provide education for international students

The basic structures of the education systems across Canada are similar: each system in every province/territory has three tiers—elementary, secondary, and post-secondary. Notable differences include:

 • The grades at which each level begins and ends vary according to province/territory;

 • Education is compulsory to the age of 15, 16, or 18, depending on the jurisdiction.

Levels of Education

The graphic below shows which educational pathways are available to students in various regions of Canada.

 

All school boards across Canada offer educational programs for children aged five to 17 or 18 years old (kindergarten to grade 11 or 12.) However, school structures and grade groupings vary throughout Canada’s provinces:

 • Elementary schools instruct students from kindergarten or grade 1 to grade 4, 5, 6, 7, or 8.

 • Middle schools typically enroll students in grades 5, 6, 7 and 8; however, the specific grades offered may vary by school and region.

 • Junior high schools include grades 7, 8, and sometimes 9, offering a transition for students from elementary to high school.

 • Secondary schools (high schools) begin with grade 8, 9, or 10 to 12, except for Quebec, where high school includes grades 7 to 11. Where offered, students may also enroll in the International Baccalaureate Program or take Advanced Placement (AP) courses.

The typical school day includes five to six hours of class time, with the exception of kindergarten, which is half-day in some regions. The school year runs from September to June although some schools also offer a program year-round.

International students can expect to pay between $9,500 and $14,000 in tuition a year to study at the public elementary or secondary levels in Canada. Private or independent schools may have a higher tuition, particularly if they offer a low student–teacher ratio or enhanced/specialized learning opportunities. Tuition and boarding fees for K-12 private or independent schools in Canada, for example, ranges from $30,000 to $60,000.

Following secondary school completion, students have various options for study:

 • They can choose from colleges, universities, or technical institutes.

 • They can choose to take diploma or certificate courses, or full degree programs.

 • They can begin in one program or type of post-secondary institution, and then transfer to another as their interests and goals evolve.

Canada is a well-educated nation at the post-secondary level. The proportion of Canadians aged 25 to 64 with a post-secondary degree or diploma is 53%, the highest in the OECD. Graduate degrees from Canadian universities, including master's and doctoral degrees, are highly regarded internationally and generally offer competitive tuition fees.

University and college semesters generally run as follows:

 • First semester: early September to mid December

 • Holiday break: mid December to early January

 • Second semester: early January to early May

 • Summer holidays/Summer courses: May to September

What Is a Study Pathway?

A study pathway is the study plan the student will follow—as it relates to the institution(s) and degree(s), diploma(s), and certificate(s) they will use to gain the credentials and experience required for their desired career.

While this traditional model is still followed by many students in Canada, there are now other study pathways and programs to choose from as a result of Canada’s quick adaptation to the changing skills demanded by a globalized, increasingly sophisticated labour market. For example:

 • Certain colleges offer undergraduate degrees as well as practical degrees or diplomas.

 • It is now quite common for students to begin an undergraduate degree at a college, polytechnic institution and then finish it at a university depending on their program of interest (please see text box on University Transfer Programs).

 • After graduating from a university program, it is becoming more common for students to complement their university degree by pursuing a separate college degree or diploma.

University Transfer Programs

Many colleges and polytechnics have agreements with universities whereby certain courses are transferable and will be recognized by the university as counting toward a university degree.

These transfer programs are increasingly popular because they allow students to take the first one or two years of a typical four-year university degree at a college, before transferring to complete the final two years of the degree at university.

Why would a student want to do that? Colleges often offer smaller class sizes, greater access to instructors, competitive tuition fees, and a more personal atmosphere. This is very important for international students—many international students find beginning studies at a college to be a very comfortable, supportive option before they move on to a university, if a university degree is their goal. This way, they get the best of both worlds—the benefits of a college education and a university education.

There are also some colleges and universities that offer joint diplomas and degrees, including agreements with other international institutions. The only way for agents to know about such arrangements is to find out directly from the institution/program, once they are very familiar with a college or university’s offerings.

Reasons to Choose Canada as a Study Destination

Qualifications Valued Around the World: Canadian credentials will open doors for your future and benefit your career.

Affordable Education: Cost of living and tuition fees for international students are generally lower in Canada than in other countries.

Multicultural Society: Canadians are known for being friendly, open, and tolerant and Canada welcomes students from more than 200 ethnic origins.

Healthy and Safe Communities: You’ll enjoy all the freedoms that protect Canadians: respect for human rights, equality, and a stable and peaceful society.

World-Class Language Education: Teaching of French and English as first and second languages is an integral part of Canada’s education.

Exciting Campus Lifestyle: From wired libraries and Olympic-quality sports facilities to public concert halls and art galleries, Canada’s post-secondary campuses offer you enormous possibilities to combine learning and leisure.

Innovative and Abundant Research Opportunities: The education system in Canada is grounded in a culture of research and development with excellent research facilities.

Land of Possibilities: Canada’s scenery is spectacular and varied; an experience in itself.

Possibility of Immigration: Some international students with Canadian credentials and Canadian work experience may apply for permanent residency without having to leave Canada.