Kolej ve Enstitüler

Colleges and Institutes in Canada

Kolej ve Enstitüler

Öğrencilere Aktarılması Gereken Beş Temel Nokta

 

 • Daha küçük sınıf büyüklükleri ve uygulamalı öğrenme fırsatları sunan kolej ve enstitüler, daha uygulamalı ve özellikle istedikleri meslek/kariye yönelik olarak hazırlanmış bir eğitime ilgi duyan uluslararası öğrenciler için mükemmel seçeneklerdir.
 • Kanada'da üniversite dışı sistemin gücü, çeşitliliğine dayanmaktadır. Bu kurumlar, birkaç aydan dört yıla kadar süren çeşitli düzeylerde (örn. lisansüstü sertifikalar, bakalorya dereceleri) belgeler sunar; bu zaman/para esnekliği, uluslararası öğrenciye çok yardımcı olabilir.
 • Birçok kurum, öğrencilerin dersleri kolej/enstitü aracılığıyla tamamlamalarına ve daha sonra kredilerini aktararak bir üniversiteye geçmelerine olanak tanıyan transfer programları sunmaktadır.
 • Kanada uluslararası öğrenciler için Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avustralya'ya kıyasla en düşük eğitim ücretlerini sunmaktadır.
 • Kanada’daki kolej ve enstitüler, işverenlerin ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalı, yetkinlik temelli programlar aracılığıyla "kaliteli istihdam için kaliteli eğitim" sunmaktadır. Öğrenciler çalışmalarını, uygulamalı araştırma ve/veya stajlarla birleştirerek işverenlerin aradıkları pratik deneyimi kazanırlar. Kanada’daki kolejler ve enstitüler, öğrencilerin istihdamına ilişkin mükemmel oranlar ortaya koyar; %90'dan fazlası mezun olduktan sonra arzu ettikleri kariyer alanında iş bulurlar.

GENEL BAKIŞ

 

Kolej ve enstitüler (politeknik dahil) sektörle ilgili ve mesleki öğrenim programları sunarak çeşitli derece, diploma ve sertifikalara ulaşılmasını sağlar  Bunların çoğu, gerçek dünya bulunan ve eğitim programı ile bağlantılı bir iş koşulunun belge için hesaba katıldığı bir co-op bileşeni içermektedir.

Biliyor muydunuz?

Uluslararası öğrencilerin Kanada'daki kolej veya politekniklerden seçebilecekleri bazı program örnekleri şunlardır:

 • 3D bilgisayar grafiği
 • Tarım ve tarımsal gıda
 • Havacılık ve uzay
 • İşletme araştırmaları
 • Yayıncılık ve gazetecilik
 • Mutfak ve beslenme
 • Sayısal haritalama
 • Dijital medya ve animasyon
 • Okul öncesi eğitim
 • Elektronik oyun tasarımı
 • Mühendislik teknolojisi
 • Çevre ve doğal kaynaklar
 • Genetik teknolojisi
 • Sağlık bilgisi yönetimi
 • Sağlık bilimleri
 • Sanayi eğitimi/nitelik gerektiren meslekler
 • Bilişim teknolojisi
 • Yenilenebilir enerjiler
 • Sosyal hizmetler
 • Turizm ve Ağırlama

Seçenekleri Anlama

 

Kolejler, lisans dereceleri, diplomalar, çıraklık uygulamaları, sertifikalar, yüksek lisans teklifleri, sürekli eğitim ve şirket eğitimi de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede belgeler sunarken bunların tümü bir co-op ve/veya staj içerebilir. Örneğin:

 • Bir yıllık lisansüstü mesleki uzmanlık sertifikaları
 • İki veya üç yıllık teknoloji veya iş diplomaları
 • Dört yıllık stajlı ve uygulamalı lisans derecesi
 • İngilizce ve/veya Fransızca dil eğitimi
 • Dört yıllık birleştirilmiş enstitü ve üniversite dereceleri

Kanada'da farklı yerleşkeler sunan 1.000'in üzerinde kampüse sahip 135 kolej/enstitü bulunurken bunlar kent merkezlerinden uzak bölgelerdeki topluluklara kadar çeşitlilik göstermektedir. Programlar, bölgeye bağlı olarak Fransızca, İngilizce veya her iki dilde sunulmaktadır.

Üç ila dört yıllık lisans dereceleri, çeşitli alanlarda iş odaklı bir eğitim sunmaktadır. Belli bir alana uygulamalı olarak odaklanan lisans dereceleri örnekleri:

 •  Endüstriyel Tasarım Uygulamalı Teknoloji Lisans Derecesi
 •  E-ticaret Uygulamalı İşletme Lisans Derecesi
 •  Ceza Hukuku Lisans Derecesi
 •  Uygulamalı Bilişim Sistemleri Teknolojisi Lisans Derecesi

Kolej/enstitü okul yılı diğer lisansüstü takvimlerle aynıdır; Eylül ila Nisan/Mayıs arasında gerçekleşir, genellikle bahar ve yaz kursları da mevcuttur. Bazı kurumlarda öğrencilerin programa Eylül, Ocak veya Mayıs aylarında başlamasına izin veren bir dönem veya üç aylık dönem sistemi vardır. 

Kanada kolej belgeleri eyalet hükümetleri veya bölgesel hükümetler tarafından onaylıdır. Programlar bağımsız sektör veya profesyonel işveren kuruluşları tarafından da akredite edilebilir. Eyalet eğitim bakanlıkları kesin akademik kaliteyi sağlamak için hangi kurumların lisans ve uygulamaya dayalı dereceler sunabileceğini belirlemektedir.

Uluslararası Öğrenciler Neden Bir Kolej veya Enstitü Seçmeli?

Kolej ve enstitüler, derslerin iş verenlerin istediği becerileri yansıtmasını sağlamak için sektörle yakın işbirliği yapar. Bunlar pratik eğitim sağlarlarken birçoğu da iş deneyimini; gözetimli çıraklık uygulamaları, işe yerleştirme uygulamaları ve stajlar yoluyla teşvik etmektedir. Bu uygulamalı eğitim, öğrencilerin akademik öğrenimin ötesine geçmelerini ve becerilerini gerçek işyeri ortamlarında test etmelerini sağlar.

Kolej ve enstitüler Bilgi İletişimi ve Teknolojisi (BİT) ile ilgili alanlarda sertifika, diploma ve derecelerden lisansüstü sertifikalara kadar geniş bir program yelpazesi sunmaktadır. BİT teknisyenlerini, teknoloji uzmanlarını ve uygulayıcılarını eğitmektedirler. Ayrıca e-öğrenme teknolojisi ve müfredatını sunma konusunda da öncü bir role sahiptirler.

Kanada genelindeki birçok kolej ve enstitü öğrencileri, yerel işletmelerle yürütülen uygulamalı araştırma projelerine dahil eder. Bu zenginleştirilmiş öğrenme deneyimi, öğrencileri gerçek dünyada karşılaşılan zorluklar ve yeni teknolojilerle karşılaştırır ve potansiyel iş fırsatları için sektörde önemli iletişimler oluşturur.

Bazı kolejler, katılımcıların dersleri kolej aracılığıyla tamamlamalarına ve daha sonra kredilerini aktararak bir üniversiteye veya üniversite kolejine geçmelerine olanak tanıyan transfer programları sunmaktadır.

Buna ek olarak, Kanada'nın talep odaklı ve uygulamalı öğrenme sisteminin gücünü ön plana çıkaran nispeten yeni bir olgu, bakalorya derecelerini bir kolej/enstitü diploması veya sertifikası ile tamamlayan üniversite mezunlarıdır. Sadece Ontario son beş yılda üniversitelerine kayıt olan üniversite mezunlarının sayısında %40'lık bir artış görmüştür. Bunlar genellikle staj olanağı da sağlayan bir yıllık lisansüstü sertifikalarıdır.

Kolejleri/Enstitüleri Düşünen Uluslararası Öğrencilerin Bilmeleri Gereken Bilgiler

 

 • Öğrenim gördükleri alanla ilgili halihazırda bazı deneyimlere sahip olabilirler. Başarılarını geliştirmek veya iş bulma ihtimallerini artırmak için bir Kanada’daki kolejinde veya politekniklerde okumak isteyebilirler. Veya hiç deneyimleri olmayabilir. Danışman, kolej veya enstitü öğrenimiyle ilgilenen kişiler bakımından çeşitli öğrenci profilleriyle karşılaşacaktır.
 • Bir kolej veya enstitü eğitimini düşünürken kurumun kendisi kadar program ve/veya derece seçenekleriyle de ilgileneceklerdir.
 • Çeşitli program seçeneklerinin gerektirdiği süreleri önemseyeceklerdir (örn. diploma bir dereceye göre daha kısa bir süre gerektirecektir).

Five Essential Points to Convey to Students

 

 • Colleges and institutes are excellent choices for international students interested in more applied education, specifically geared to their desired profession/career, with smaller class sizes and hands-on learning opportunities.
 • The strength of the non-university system in Canada is its variety. These institutions offer varying levels of credential (e.g., post-graduate certificates, diplomas, baccalaureate degrees) that take anywhere from a few months to four years—this time/money flexibility can be very helpful to the international student.
 • Many institutions offer transfer programs that enable students to complete courses through the college/institute and then transfer into a university with credit toward their university degrees.
 • When compared to studying in the United States, United Kingdom, and Australia, Canada offers the lowest tuition rates for international students.
 • Canadian colleges and institutes offer “quality education for quality employment” through applied, competency-based programs that respond to needs of employers. By combining their studies with applied research and/or internships, students get the practical experience employers are searching for. Canadian colleges and institutes boast excellent student employment rates—over 90% find jobs in their desired career after graduation.

Overview

Colleges and institutes (including polytechnics) offer industry-related and professional programs of study leading to a wide range of degrees, diplomas, and certificates, often including a co-op component where a real-world work term related to the study program counts toward the credential.

Did You Know?

 

Here are just some examples of programs international students could choose from at colleges or polytechnics in Canada:

 • 3D computer graphics
 • Agriculture and agri-food
 • Aviation and aerospace
 • Business studies
 • Broadcasting and journalism
 • Culinary and nutrition
 • Digital mapping
 • Digital media and animation
 • Early childhood education
 • Electronic game design
 • Engineering technology
 • Environment and natural resources
 • Genetics technology
 • Health information management
 • Health sciences
 • Industrial education/skilled trades
 • Information technology
 • Renewable energies
 • Social services
 • Tourism and hospitality

 Understanding the Options

 

Colleges offer a wide range of credentials, including bachelor’s degrees, diplomas, apprenticeships, certificates, graduate offerings, continuing education and corporate training, any of which may include a co-op and/or an internship. For example:

 • One-year post-graduate professional certificates of specialization
 • Two- or three-year diplomas in technology or business
 • Four-year applied bachelor degrees with internships
 • English and/or French language studies
 • Four-year combined institute and university degrees

There are 135 colleges/institutes in Canada with over 1,000 college campuses within a range of settings—from urban centres to remote communities. Programs are offered in French, English, or both depending on the region. 

Three- to four-year bachelor’s degrees provide job-focused education in a variety of fields. Examples of bachelor degrees with an applied focus in a particular field include:

 •  Bachelor of Applied Technology in Industrial Design
 •  Bachelor of Applied Business in E-Commerce
 •  Bachelor of Arts in Criminal Justice
 •  Bachelor of Applied Information Systems Technology

The college/institute school year is the same as other post-graduate calendars, running from September through April or May, with spring and summer courses often available. Some institutions have a semester or trimester system allowing students to begin programs in September, January, or May..

Canadian college credentials are approved by provincial or territorial governments. Programs may also be accredited by independent industry or professional employer organizations. To ensure rigorous academic quality, the provincial ministries of education determine which institutions are allowed to offer bachelor’s and applied degrees.

Why Would International Students Choose a College or Institute?

 

Colleges and institutes work closely with industry to ensure courses reflect the skill requirements that employers need. They will provide practical training and many encourage work experience through supervised apprenticeships, work placements, and internships. This hands-on training ensures students move beyond academic learning to apply and test their skills in real workplace settings.

Most colleges and institutes across Canada involve students in applied research projects conducted with local businesses. This enriched learning experience exposes students to real-world challenges and new technologies and establishes key contacts within industry for potential job opportunities.

Some colleges offer transfer programs that enable participants to complete courses through the college and then later transfer into a university or university college, with credit toward their university degrees. 

In addition, a relatively recent phenomenon highlighting the strength of Canada’s demand-driven, applied learning system is university graduates complementing their baccalaureate degrees with a college/institute diploma or certificate. In the last five years, Ontario alone has seen a 40% increase in university graduates enrolled in their colleges, often for one-year post-graduate certificates of specialization, with internships.

Information International Students Will Need to Know When Considering Colleges/Institutes

 

 • May already have some experience in the field of study. They may want to study at a Canadian college or polytechnic to increase their credentials or improve their job prospects. Or, they may have no experience at all. 
 • Will be as interested in program and/or degree options as the institution itself when they consider a college or institute education.
 • Will care about the length of time various program options require (for example, a diploma will take less time than a degree).