Üniversiteler

Universities

Üniversiteler

Öğrencilere Aktarılması Gereken Beş Temel Nokta

 • Kanada üniversiteleri küresel rekabet ve araştırma mükemmelliği noktasında güçlü bir sicile sahiptir ve kaliteli eğitim sunar. Ülkenin bir kıyı şeridinden diğerine kadar, ortak bir kalite ve mükemmellik kültürünün yanı sıra, akademik programlarında yüksek standartlara ulaşmaya ve bunu sürekli kılmaya yönelik bir taahhüdünü paylaşırlar. Sonuç olarak, bir Kanada üniversitesinin derecesi, kalitesiyle yerel ve küresel düzeyde tanınır.
 • Ülke çapında, 97 kurumda, 15.000'in üzerinde lisans ve lisansüstü derece programı sunulmaktadır. Kanada’daki üniversiteler öğrencilere, co-op yerleştirmeleri ve stajlar dahil paha biçilmez pratik deneyimler kazandıran çok çeşitli program ve disiplinlerle ödenen ücretin karşılığını mükemmel şekilde sunar. Kanada'nın küresel olarak düşünülmüş kampüsleri, öğrencilere günümüzün küresel ekonomisinde gerekli ve çok değerli eleştirel düşünme ve analiz becerilerini kazandırmaktadır. 
 • Uluslararası öğrenciler üniversite eğitimleri sırasında oryantasyon oturumları, destek programları, akademik danışmanlık, ibadet odaları, safewalk programları, öğrenci kulüpleri, tıbbi endişeler veya konut sorunlarıyla ilgili yardımlar gibi kaynak ve hizmetlerden yararlanmayı bekleyebilirler.
 • Uluslararası öğrenciler genellikle eğitimleri sırasında çalışabilmekte, birçok co-op eğitimi ve staj imkanından faydalanmaktadır. Ayrıca, uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrasında kabul edilebilecekleri göç programları da vardır.
 • Kanada'nın üniversite kalite güvencesi sistemi çok katmanlı, kapsamlı ve sıkı olup, Kanada’daki tüm üniversitelerinde yüksek kaliteli eğitim sağlar. Ek bilgi için lütfen AUCC’nin web sitesini ziyaret edin.

GENEL BAKIŞ

Kanada, öğrencinin kişilik ve ilgi alanlarına bağlı olarak çeşitli üniversite ortamları sunmaktadır. Öğrenci, yoğun bir kent merkezinde büyük araştırma imkanları olan bir kampüs arıyorsa, yanıtı burada. Sessiz, kırsal bir bölgede küçük bir liberal sanat kurumunu tercih ediyorlarsa, bu da bir seçenektir. Kanada'da ayrıca yaklaşık 1.000 ila 25.000 öğrenciden oluşan orta ölçekli kapsamlı kurumlar bulunmaktadır. Bu üniversiteler Halifax, Sherbrooke, Kingston, Peterborough, Thunder Bay, Saskatoon ve Victoria gibi çeşitli şehir merkezlerinde bulunmaktadır.

Kanada üniversiteleri, üç ila dört yıllık lisans derecelerinden yüksek lisans ve doktora derecelerine kadar her türlü dereceyi verirler. Diğer seçeneklerden bazıları tıp, hukuk, mimarlık ve diş hekimliğindeki mesleki derecelerin yanı sıra sertifikalar, diplomalar ve daha kısa süren kariyer odaklı programlardır.

Birçok üniversite ise tam ve yarı zamanlı kayıt seçeneklerinin yanı sıra co-op eğitim, uzaktan eğitim ve sürekli eğitim sunmaktadır. 

Programlar İngilizce veya Fransızca olarak sunulurken bazı kurumlar her iki resmi dilde hem de öğretim sunmaktadır. Bazı üniversiteler İngilizce konuşulan şehirlerinde Fransızca öğrenim sunarken (Quebec dışındaki eyaletlerde 14 tane Frankofon üniversite bulunmaktadır) bazıları da Fransızca konuşulan şehirlerde İngilizce öğrenim sunmaktadır. Öğrenim dili ne olursa olsun, bazı programlar veya kurumlar, öğrencilerin teslim ettikleri çalışmaları ve/veya sınavlarını istedikleri resmi dilde yazmalarına izin vermektedir. 

Kanada'da online ve uzaktan eğitim mevcuttur: Kanada’dan eğitim almak isteyen ancak herhangi bir nedenle yurt dışında eğitim alamayan uluslararası öğrenciler, online öğrenmeyle çok ilgi duyabilirler. Canadian Virtual University (CVU), Kanada’nın online ve uzaktan eğitim konusunda uzmanlaşmış öncü üniversitelerinin oluşturduğu bir dernektir. Öğrenciler bir kampüste fiziksel olarak hiç bulunmadan Kanada’dan bir derece elde edebilirler: tek bir web sitesinden aranabilen 400'ün üzerinde program ve 2.500'den fazla ders vardır: www.cvu-uvc.ca/english.html. Bu web sitesinde, uluslararası öğrencilere özgü bir bölüm ve bir Sık Sorulan Sorular (SSS) sayfası bulunmaktadır.

Kanada'da Lisansüstü Çalışmalar ve Araştırma

Üç çeşit lisans derecesi vardır:

 • Derse dayalı mastır derecesi: Belirli yüksek lisans derslerinin başarıyla tamamlanmasını gerektirir ve genellikle bir veya iki yıl sürer.
 • Araştırmaya dayalı mastır derecesi: Hem yüksek lisans derslerinin hem de bir tezin tamamlanmasını gerektirir ve genellikle iki yıl sürer. Birçok üniversite, başvuru sürecinde ilgi duyulan araştırma alanlarının beyan edilmesini istese de lisansüstü öğrenciler tez konularını, genellikle yüksek lisans danışmanıyla istişarede bulunarak seçerler.
 • Doktora veya PhD derecesi: Özgün bir araştırmanın tamamlanmasını ve seçilen çalışma alanına önemli katkıda bulunan bir tezin tamamlanmasını gerektirir. Tez bölümünü tamamlamak için yönlendirmeye dayalı araştırma ve yazma için daha fazla zaman gerekse de doktora derecesi genellikle iki ya da üç yıllık tam zamanlı ikamet gerektirir.

Biliyor muydunuz?

Kanada üniversiteleri tarafından sunulan programların çeşitliliği şaşırtıcıdır. Kanada üniversitelerinde sunulan binlerce programdan sadece bazı örnekler:

 • İşletme Lisans Derecesi
 • Gazetecilik Lisans Derecesi
 • Tıbbi Görüntüleme Lisans Derecesi
 • Uygulamalı Bitki ve Toprak Bilimleri Lisans Derecesi
 • Beslenme Lisans Derecesi
 • Bilgisayar Bilimleri Lisans Derecesi
 • Sinirbilim ve Ruh Sağlığı Lisans Derecesi
 • Eczacılık Lisans Derecesi
 • Özel Eğitim Sertifikası
 • İşletme Temelleri Sertifikası
 • Moda Tasarımı Diploması
 • Uluslararası İlişkiler Mastırı
 • Doğal Kaynaklar ve Çevre Bilimleri Mastırı
 • Yaratıcı Yazarlık Güzel Sanatlar Mastırı
 • Diş Hekimliği Doktorluğu
 • Tıbbi Genetik Doktorası
 • Konuşma ve Dil Desteği Diploması

Kanada Üniversitelerinde Eğitim
Kanada'da ortaöğretim sonrası öğrenime ilişkin bazı karakteristikleri özetlemektedir:

Devamlılık
Kanada'da devamlılık, önemlidir; öğrenciler notlarını sadece bir final sınavına dayalı olarak almazlar. Devamlılık, öğrencinin eğitime konusunda gösterdiği bağlılığın bir göstergesi olarak görülür.

Katılım

Birçok ülkede, öğrenciler öğrenmeye ilişkin aktif değil de pasif bir oryantasyonla karşılaşırken; kendilerinden yalnızca dinleyip verilen bilgileri almaları beklenir. Ancak Kanada'da, ortaöğretim sonrası seviyede sorgulama ve eleştirel düşünme beklenir; öğrenciler düşüncelerini sınıfta dile getirmeye ve/veya gönüllü cevaplar vermeye teşvik edilir.

Düşük Düzeyde Resmiyet
Uluslararası öğrencilerin çoğu, Kanada eğitim kurumlarındaki eğitimci ve öğrenciler arasındaki "gayri resmi" ilişki karşısında şaşırırlar. Sorular sorma veya görüş sunma konusunda rahat hissetmeleri biraz zaman alabilir. Başta eğitmenlerle direkt iletişim kurmaktan utanabilir veya huzursuz olabilirler. Eğitmenler sınıftaki uzmanlar olduğu kuşkusuzdur; ancak geri bildirim almaya açıktırlar ve öğrenciler arasında tartışma ortamını teşvik ederler.

Değerlendirme
Üniversitedeki/kolejdeki değerlendirme süreci genellikle diğer ülkelerin öğrencilere yeni gelir. Bir final sınavına dayalı olarak not verilmesine alışkın iken dönem boyunca aşamalı değerlendirmeye alışkın olmayabilirler. Devamlılık, katılım, projeler ve küçük sınavların birikimli bir nota katkıda bulunabileceğinin farkında olmayabilirler.

Birey ve Grup Çalışması
Kanada'da birey ve grup çalışmasına ilişkin ayrımımız diğer kültürler tarafından her zaman paylaşılmamaktadır. Kanada'da, bireysel çalışmaların bir grup arkadaşın birlikte çalışıp her birinin aynı içeriği sunması şeklinde değil, özgün olması beklenmektedir. Grup çalışmasında ise öğrencilerin tam katılım göstermeleri beklenir. Bundan ötürü dil desteği uluslararası öğrenciler için önemlidir; grup ortamına girmede kendilerine daha fazla güvenmelerine yardımcı olur.

Akademik Dürüstlük
Birçok öğrencinin akademik dürüstlüğünün anlamını tam olarak kavraması zordur. İntihal kavramı, kaynakları uygun biçimde alıntılamaları hiç istenmemiş veya kendilerine öğretilmemiş birçok uluslararası öğrenci için yeni olabilir. Bazı eğitim ortamlarında, bilgi kamu maldır; fikirlerin mülkiyeti bu ülkede olduğu gibi tanınmamaktadır. Buna ek olarak, birçok kültürde kişinin bir şeyi kendi sözleriyle ifade etmekten ziyade "uzman"dan alıntı yapması tercih edilir.

Five Essential Points to Convey to Students

 • Canadian universities are globally competitive, have a strong record of research excellence, and offer high quality education. From coast to coast, they share a common culture of quality and excellence, and a commitment to ensuring that high standards are achieved and maintained in their academic programs. As a result, a Canadian university degree is locally and globally recognized for its quality.
 • Over 15,000 undergraduate and graduate degree programs are offered at 97 institutions nationwide. Canadian universities offer excellent value for money across a wide range of programs and disciplines that provide students with invaluable hands-on experiences, including co-op placements and internships. Canada’s globally minded campuses offer students invaluable critical thinking and analytical skills required in today’s global economy. 
 • International students can expect to be assisted in their university studies by resources and services, such as orientation sessions, support programs, academic advising, prayer rooms, safewalk programs, student clubs, and assistance with medical concerns or housing issues.
 • International students can often work while they study, taking advantage of many cooperative education and internship opportunities. There are also immigration programs that international students may qualify for post-graduation.
 • Canada’s system of university quality assurance is multi-layered, comprehensive, and rigorous, ensuring high-quality education across all Canadian universities. For additional information, please visit AUCC’s website.

Overview

Canada offers a variety of university settings, depending on the student’s personality and interests. If the student is looking for a campus with large research facilities in a buzzing urban centre, it’s here. If they prefer a small liberal arts institution in a quiet rural setting, this is also an option. Canada also has medium-sized comprehensive institutions that will range from about 1,000 to 25,000 students—these types of universities are located in a variety of urban centres such as Halifax, Sherbrooke, Kingston, Peterborough, Thunder Bay, Saskatoon, and Victoria.

Canada’s universities grant a full range of degree, from three- to four-year bachelor’s degrees, to master’s degrees and doctorates (PhD). Other options include professional degrees in medicine, law, architecture, and dentistry to name a few, as well as certificates, diplomas, and shorter career-focused programs.

Many universities offer full-time and part-time enrolment options as well as co-operative education, distance learning, and continuing education. 

Programs are offered in English or French; some institutions offer instruction in both official languages. Some offer French studies in English cities—there are 14 Francophone universities in provinces other than Quebec—and some offer English studies in French cities. Regardless of the language of instruction, some programs or institutions allow students to hand in work and/or write their exams in the official language of their choice.  

There is online and distance education in Canada: International students who want a Canadian education but cannot, for whatever reason, study abroad, may be very interested in online learning. Canadian Virtual University (CVU) is an association of Canada's leading universities specializing in online and distance education. Students can earn a Canadian degree without ever attending a physical campus: there are over 400 programs and more than 2,500 courses, searchable from a single website: www.cvu-uvc.ca/english.html. This website hosts a section specific to international students and a FAQs page (Frequently Asked Questions).

Graduate Studies and Research in Canada

There are three types of graduate degrees:

 • Course-based master’s degree: This requires successful completion of specific graduate- level courses and is typically one or two years in duration.
 • Research-based master’s degree: Requires completion of both graduate-level courses and a thesis and is typically two years in duration. Graduate students usually choose a thesis topic in consultation with a graduate supervisor, although many universities require a statement of research interests as part of the application process.
 • Doctorate or PhD degree: Requires completion of original research and defense of a thesis that makes a substantial contribution to the chosen field of study. A doctorate degree usually requires two or three years of full-time residency, although it is common to require more time for directed research and writing to complete the thesis portion.

The variety of programs offered by Canadian universities is astounding. Here are just some examples from the thousands offered across Canadian universities:

 • Bachelor of Business Administration
 • Bachelor of Journalism
 • Bachelor of Medical Imaging
 • Bachelor of Science in Applied Plant and Soil Sciences
 • Bachelor of Science in Nutrition
 • Bachelor of Science in Computer Science
 • Bachelor of Science in Neuroscience and Mental Health
 • Bachelor of Science in Pharmacy
 • Certificate in Special Education
 • Certificate in Business Fundamentals
 • Fashion Design Diploma
 • Master of International Affairs
 • Master of Natural Resources and Environmental Sciences
 • Master of Fine Arts in Creative Writing
 • Doctor of Dental Medicine in Dentistry
 • PhD in Medical Genetics
 • Speech and Language Assistant Diploma

Learning in Canadian Universities

Below some of the characteristics of studying in Canada at the post-secondary level:

Attendance
Attendance is important in Canada; students do not simply receive their grades based on one final exam. Attendance is seen as an indication of commitment from the student.

Participation
In many countries, students receive a passive, rather than active, orientation toward learning, in which they are expected to simply listen and receive information. But in Canada, questioning and critical thinking are expected at the post-secondary level; students are encouraged to speak out in class and/or volunteer answers.

Lower Level of Formality
Most international students are surprised by the “informal” relationship between instructors and students in Canadian educational institutions. It may take some time before they feel comfortable asking questions or offering an opinion. They may initially be embarrassed or unsettled by direct communication with instructors. Instructors are definitely the experts in the classroom, but they are open to receiving feedback and encouraging discussion among students.

Evaluation
The process of evaluation at university/college is often new to students from other countries. They may be accustomed to being graded on the basis of one final exam and are unused to progressive evaluation throughout the term. They may not be aware that attendance, participation, projects, and small quizzes can contribute to a cumulative grade.

Individual and Group Work
The distinction we make in Canada between individual and group work is not always shared by other cultures. In Canada, individual work is expected to be original and not the result of a group of friends doing the work together and each submitting the same content. With group work, students are expected to fully participate; this is why language support is important for international students: it helps them be more confident in engaging in group situations.

Academic Honesty
The meaning of academic honesty is difficult for many students to fully grasp. The concept of plagiarism may be new for many international students who may never have been required or taught to properly cite sources. In some educational environments, information is a public commodity; ownership of ideas is not recognized in the same way it is here. In addition, in many cultures it is preferable to quote the “expert” rather than to paraphrase in one’s own words.